skip to Main Content

Onze schooltijden zijn:

  • Maandag – vrijdag: 08.30 – 14.45 uur
  • Woensdag: 08.30 – 12.15 uur
  • Ochtendpauze: 10.15 – 10.30 uur
  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eet elke groep van 12.00 – 12.15 uur samen met de leerkracht in de klas. Daarna is het pauze tot 12.45 uur.
  • Groep 1 en 2 zijn iedere vrijdag vrij
  • Groep 3 is iedere vrijdagmiddag vrij

Vakantieplanning 2017-2018

herfstvakantie 21 – 29 oktober
studiedag (kanjertraining) woensdag 1 november
kerstvakantie 23 december – 7 januari
studiedag (O4NT) woensdag 7 februari
voorjaarsvakantie 24 februari – 4 maart
goede vrijdag / paasmaandag 30 maart / 2 april
meivakantie 27 april – 6 mei
Hemelvaartsdag 10 – 11 mei
vrijdag voor Pinksteren 18 mei
Pinkstermaandag 21 mei
studiedag (O4NT) maandag 2 juli
vrijdagmiddag voor de zomer (margedag) 20 juli
zomervakantie 23 juli – 2 september
Back To Top