skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

Tijdens de grote pauze van 12.00 tot 12.45 uur, blijven bijna alle kinderen op school. Er wordt gezamenlijk gegeten met de eigen juf of meester en daarna is er gelegenheid om te spelen, waarbij een aantal ouders toezicht houden. Hiervoor wordt door de TSO-commissie een rooster opgesteld waarin vaste TSO ouders meedraaien.

Buitenschoolse opvang

Voor het eventueel gebruik maken van BSO verwijst de school door naar Kinderwoud. Wij reiken u dit adres aan en vermelden deze in onze schoolgids. Uiteraard bent u vrij om met een andere BSO instelling in zee te gaan.
Op school zijn brochures en aanmeldingsformulieren voor de buitenschoolse opvang beschikbaar. Verder kunt u via de website meer informatie vinden over de buitenschoolse opvang.

Back To Top