skip to Main Content

Ons onderwijs

Op basisschool Futura wordt eigentijds en boeiend onderwijs gegeven. Ons onderwijs is gericht op de toekomst. Wij begeleiden onze leerlingen op een avontuurlijke manier naar de toekomst, door thematisch onderwijs te bieden waardoor de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de kinderen geprikkeld worden.

DWF_MB_Nb_Futura_170515_077

Boeiend onderwijs

Ons onderwijs is gericht op de toekomst. Dat houdt in dat we onze leerlingen digitale vaardigheden bijbrengen. Kinderen werken met de i-Pad, leren programmeren aan de hand van robots en er wordt gewerkt met de 3D printer. Behalve de digitale vaardigheden vinden we ook andere vaardigheden van groot belang, bijv. samenwerken, communiceren, creativiteit en zelfstandigheid. Onze leerlingen werken veel met elkaar samen. Hierbij werken kinderen van verschillende leeftijden met elkaar. Aan de andere kant is ons onderwijs gepersonaliseerd: ieder kind leert op zijn eigen niveau. Samen met u als ouders en het kind als eigenaar van zijn eigen ontwikkeling, gaan we steeds verder in die ontwikkeling.

Ontwerp_Futura

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top